Mnogobrojne tužbe Upravnom sudu radi šutnje gradonačelnika Grada Zagreba

     Članovi UHM podnijeli su na desetke tužbi radi šutnje gradonačelnika Grada Zagreba gosp. Tomislava Tomaševića, nakon što isti mjesecima nije odlučio po njihovim prigovorima izjavljenim na nova rješenja donijeta od Grada Zagreba tijekom studenoga i prosinca, 2022. godine.

Naime, kako je već općepoznato, novim rješenjima se nastojalo nezakonito zamijeniti ranije pravomoćne i izvršne upravne akte, rješenja i zaključke, temeljem kojih su građani Grada Zagreba tijekom 2016. godine stekli demografsku mjeru naziva majke odgojiteljice, a tijekom 2017. godine sve do 2021. godine demografsku mjeru naziva roditelj odgojitelj te sukladno tomu sva pripadajuća prava i obveze.

Međutim, unatoč pravodobno izjavljenim prigovorima na zaprimljena nova rješenja Grada Zagreba gradonačelniku gosp. Tomislavu Tomaševića, sukladno uputi o pravnom lijeku, isti nije donio odluku u zakonskom roku. Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da se o prigovorima mora odlučiti u roku od 8 dana odnosno najkasnije u roku od 30 dana.

Kako je prema Zakonu o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi propisano da na odluke o pojedinačnim pravima fizičkih osoba koje donese gradonačelnik Grada Zagreba nema prava žalbe, već se može pokrenuti upravni spor, a imajući u vidu da je gradonačelnik gosp. Tomislav Tomašević propustio ispuniti zakonsku obvezu te ugrozio pravni poredak Republike Hrvatske ugrožavajući ustavna prava među ostalim i članova Udruge Hrvatska mati, potonji su se za zaštitu prava tužbom radi šutnje uprave obratili Upravnom sudu u Zagrebu.

Tužbom se traži da sud sada odluči o utemeljenosti prigovora na nova rješenja, a iz razloga jer to gradonačelnik nije učinio niti nakon višestrukog proteka zakonskog roka. Naime, činjenice su razvidne iz stanja spisa, ne ovise o novoj odluci Gradske skupštine grada Zagreba jer se potonjim ne mogu izmijeniti pravomoćni upravni akti, donijeti temeljem propisa koji već godinama nije na snazi, a naročito jer je protekao zakonski rok od 2 godine tijekom kojeg je perioda dopušteno, u iznimnim slučajevima, po nastupu pravomoćnosti, ukinuti, zamijeniti ili proglasiti ništetnim pravomoćne upravne akte.

Stoga, očekujemo da u roku od najkasnije 60 dana Upravni sud u Zagrebu odluči da su nova rješenja Grada Zagreba nezakonita te konačno spriječi pokušaj narušavanja pravne sigurnosti svih korisnika demografskih mjera naziva majka odgojiteljica odnosno kasnije mjere roditelj odgojitelj.

Zaključno, ističe se da su članovi Udruge Hrvatska mati prije podnošenja tužbe nastojali činiti sve što je moguće da ne moraju podnijeti tužbe protiv vlastitog Grada, ali su na kraju bili prisiljeni tražiti zaštitu prava na sudu jer je evidentna opasnost da gradonačelnik propuštajući odlučiti o njihovim pravima, dovodi iste u situaciju da se isti radi straha da neće dobiti novčanu pomoć zaposle te poradi toga izgube prava koja su stekli pravomoćnim upravnim aktima.

U narednim danima će članovi Udruge neovisno o odluci Visokog upravnog suda RH koja se iščekuje 27. veljače 2023. godine nastaviti s valom tužbi Upravnom sudu radi šutnje gradonačelnika Grada Zagreba.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print