Ciljevi udruge

–  poticanje zaštita obitelji, prava djece, prava mladih i prava pacijenata te suzbijanje i zaštita od svih oblika diskriminacije,

– pružanje pomoći i podrške djeci i mladima,

– pružanje javnog informiranja građana o njihovim pravima,

– promicanje i razvoj demokratske političke kulture, obrazovanje za demokratsko građanstvo,  – poticanje participativne demokracije, sudjelovanje građana u odlučivanju,

– poticanje na promjene u zakonima kojima se sprječava korupcija,

– praćenje javnih politika i javno zagovaranje, 

– poticanje razvoja civilnog društva i lokalne zajednice, 

– poticanje međunarodne suradnje i ljudskih prava,

– poticanja razvoja gospodarstva,

– poticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara.

– poticanje razvoja gospodarstva.

– promicanje ljudskih prava,

– podizanje ekološke svijesti,

– poticanje i razvoj odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje,

– odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, 

– odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, 

– odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdravi način života i očuvanje prirode,  – promicanje i preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, 

– promicanja humanitarnih, informacijskih, kulturnih, tehničkih, zdravstvenih i drugih  uvjerenja i ciljeva.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području:

– zaštite prava djece i obitelji

– gospodarstva

– ljudskih prava

– kulture

– demografije

– obrazovanja, znanosti i istraživanja

– održivog razvoja

– zaštite okoliša i prirode

– međunarodne suradnje

– funkcioniranja pravne države te sprečavanje korupcije i nepotizma.