Usporedba obiteljskih mjera raznih zemalja

Poštovani,
svaki dan ćemo objavljivati jednu državu za koju smatramo da ima dobro postavljene temelje za obitelji kako bismo mogli upoznati se s različitom problematikom ali i temaikom te kako bismo mogli predložiti neke od mjera i kod nas.Naime,smatramo kako treba još puno poraditi na Hrvatskim mjerama vezanim za obitelj te kako bismo trebali imati nekoliko mjera kako bismo zadržali odlazak Hrvata u tuđinu.Iz Republike Hrvatske iselilo se 396 360 stanovnika.
Porodiljni i dječji doplatak u Njemačkoj
Svatko tko je prijavljen u mjestu svog prebivališta ili uobičajenog boravišta u Njemačkoj, primat će dječji doplatak i roditeljski doplatak ovisan o prihodima za biološku i posvojenu djecu i za djecu supružnika/registriranog partnera (pastorčad) u načelu podliježu sljedećem, bez obzira na njegovu ili vlastiti prihod. Također možete primati dječji doplatak za unuke ili udomljenu djecu koja žive u vašoj kući ili stanu.
Uvjeti podobnosti
Dječji doplatak općenito se prima za vašu vlastitu ili posvojenu djecu ili djecu supružnika/registriranog partnera, sve dok dijete ne navrši 18 godina. Dodatno, potreban je odgovarajući fiskalni identifikacijski broj.
Dječji dodatak:
-isplaćuje se do 21. rođendana ako dijete nije zaposleno (nema poslodavca) i ako je prijavljeno kao tražitelj posla u državnoj agenciji u Njemačkoj, drugoj državi članici EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Švicarskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu*.
Isplaćuje se kontinuirano do 25. rođendana djeteta, pod uvjetom da dijete:
je na školskom ili stručnom osposobljavanju, ili je završio sveučilišni tečaj ili je u prijelaznoj fazi između dva razdoblja obuke od najviše četiri mjeseca, obavlja volonterski rad, kako je definirano člankom 32. stavkom 4., t. 1., br. 2. (d) Zakona o porezu na dohodak, ili ukoliko nije u mogućnosti pristupiti ili nastaviti osposobljavanje zbog nedostatka mjesta pripravnika.
Nastavit će se isplaćivati ako dijete nije u mogućnosti opskrbiti se samo zbog tjelesnih, mentalnih poteškoća ili poteškoća u učenju koje su započele prije njegovog 25. rođendana.
Djeca koja su punoljetna (18 ili više) mogu se uključiti nakon završetka prvog stručnog osposobljavanja ili studija samo ako su u radnom odnosu (samozaposleni ili zaposleni). To se ne odnosi na zaposlenje s do 20 sati redovnog, tjednog rada, pripravnički ugovor ili povremeni rad (mini poslovi).
Dječji doplatak ili dječji doplatak samo do razlike ne isplaćuje se za djecu za koju vi, vaš supružnik ili druga osoba s kojom je vaše dijete u roditeljsko-djetetskom odnosu (npr. udomitelji) već primate naknade usporedive s dječjim doplatkom.
Dječji doplatak u cijelosti se financira iz poreznih prihoda. Doprinosi se ne plaćaju.
* Svaki slučaj treba procijeniti pojedinačno kako bi se utvrdilo spada li neka osoba u djelokrug članka 30. Sporazuma o povlačenju, te se stoga primjenjuju Uredbe o koordinaciji EU-a ili spadaju u opseg situacija opisanih u članku 32. Sporazuma o povlačenju i/ili podliježu domaćem zakonodavstvu i Protokolu o koordinaciji socijalnog osiguranja priloženom Sporazumu o trgovini i suradnji.
Roditeljski doplatak (osnovni roditeljski doplatak (Basiselterngeld) i roditeljski dodatak plus (ElterngeldPlus)
Roditeljski doplatak primaju majke i/ili očevi koji žive u istom kućanstvu s djetetom, sami brinu i odgajaju svoje dijete, a nisu zaposleni ili imaju nepuno radno vrijeme (do 30 sati tjedno). Osnovni roditeljski doplatak može se isplaćivati do djetetovog četrnaestog mjeseca. Osim roditeljskog doplatka (osnovni roditeljski dodatak) u sadašnjem obliku, roditeljski dodatak plus može se tražiti i za rođenje nakon 1. srpnja 2015. Roditeljski dodatak plus isplaćuje se za dvostruko dulje vrijeme: mjesec dana roditeljskog dodatka = dva mjeseci roditeljskog dodatka plus. Ako oba roditelja rade u četiri uzastopna mjeseca u prosjeku između 25-30 sati tjedno, svaki će dobiti dodatne mjesečne iznose roditeljskog dodatka plus u ta četiri mjeseca (partnerski bonus).
Supružnici ili partneri koji se brinu o djetetu nakon rođenja (čak i ako nije njihovo) mogu primati roditeljski doplatak pod istim uvjetima. To vrijedi i za srodnike do trećeg stupnja, ako roditelji ne mogu sami brinuti o djetetu zbog teškoće (bolest, invalidnost ili smrt roditelja).
Roditeljski doplatak može se isplaćivati i za posvojenu djecu i djecu koja su udomljena radi posvojenja. Za datum početka od kada se može tražiti roditeljski dodatak odlučujuće je vrijeme ulaska djeteta u kućanstvo korisnika, a ne vrijeme rođenja. Pravo prestaje čim dijete navrši osmi rođendan.
Predujam naknade
Djeca s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Njemačkoj, koja žive s samohranim roditeljem, primaju predujam naknade, ako ne primaju nikakvu ili redovitu alimentaciju drugog roditelja. Predujam naknade isplaćuje se najkasnije do 18. rođendana. Za djecu između 12 i 17 godina, dijete ne smije ovisiti o beneficijama SGB II (osnovno osiguranje) ili samohrani roditelj mora ostvariti bruto prihod od najmanje 600 EUR dok koristi SGB II beneficije. Djetetov prihod (npr. naknada za obuku) prebija se s predujamom doplatka pod određenim uvjetima.
Za djecu mlađu od 12 godina prihod samohranog roditelja nije bitan. Predujam naknade ovisi o visini zakonske minimalne naknade umanjenoj za puni dječji doplatak za prvo dijete. Djeca također imaju pravo tražiti predujam naknade, ako roditelj njegovatelj živi u izvanbračnoj zajednici s novim partnerom. Ako se prirodni roditelj koji živi s djetetom uda za očuha, nema pravo tražiti predujam naknade.
Prednosti:
219 eura plaća se uzdržavanje svakog mjeseca za prvo i drugo dijete; 225 eura za treći; i 250 eura za četvrtu i daljnju djecu.
Roditeljski doplatak (osnovni roditeljski doplatak i roditeljski dodatak plus):
Roditelj može primati roditeljski doplatak najmanje dva mjeseca (minimalno razdoblje pokrića), a osnovni roditeljski doplatak najviše 12 mjeseci. Oba roditelja u načelu imaju pravo na zajednički zajednički roditeljski doplatak od ukupno 12 mjeseci. Roditelji primaju još dva mjeseca roditeljskog doplatka ako se oba partnera odreknu prihoda za odgoj djeteta (partnerski mjeseci). Samohrani roditelji koji primaju manju plaću za dva mjeseca naknade mogu primati osnovni roditeljski dodatak kao zamjenski dohodak do 14 mjeseci.
Osnovni roditeljski dodatak iznosi oko dvije trećine gore opisanog neto prihoda. Osobe s niskim primanjima primaju do 100% svoje posljednje neto zarade. To je najmanje 300 eura (bez obzira na prihod) u osnovnom roditeljskom doplatku i 150 eura u programu roditeljskog dodatka plus. Osnovni roditeljski dodatak iznosi najviše 1.800 eura, a najviše 900 eura za roditeljski dodatak plus mjesečno. Obitelji s nekoliko male djece mogu dobiti 10% dodatka za braću ili sestru s minimalno 75 eura mjesečno u osnovnom roditeljskom doplatku i 37,50 eura u programu roditeljskog dodatka plus. Za višestruko rođenje osnovni roditeljski doplatak povećava se za 300 eura, a roditeljski dodatak plus povećava se za 150 eura za svakog drugog brata ili sestru. Roditelji također imaju pravo na roditeljski dodatak za jedno drugo višerođeno dijete.
Roditeljski dodatak plus obračunava se kao i osnovni roditeljski doplatak, ali može iznositi najviše polovicu iznosa roditeljskog dodatka na koji bi roditelji bez nepunog radnog vremena imali pravo nakon rođenja. Umjesto toga isplaćuje se dvostruko više vremena: jedan mjesec roditeljskog doplatka = dva roditeljska naknada plus mjeseci.
Ako oba roditelja rade u četiri uzastopna mjeseca u prosjeku 25-30 sati tjedno, svaki roditelj prima dodatne mjesečne iznose roditeljskog dodatka plus (partnerski bonus) za ta četiri mjeseca. Roditeljski parovi i samohrani roditelji mogu tražiti roditeljski dodatak plus još četiri mjeseca, ako rade najmanje četiri naredna mjeseca između 25 i 30 sati tjedno.
Predujam naknade
Predujam doplatka za djecu do pet godina iznosi do 174 eura mjesečno, a za djecu od 6 do 11 godina do 232 eura mjesečno. Predujam naknade iznosi 309 eura mjesečno do navršene 18. godine života.
Predujam naknade isplaćuje se sve dok su ispunjeni uvjeti za stjecanje prava i dok dijete ne navrši punoljetnu dob (18. godina).
Autor:Marija Žmegač
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print