Reforma zdravstva

     U javnost je izašla vijest da će se baza podataka HZZOa i HZZa uparivati te da će svi koji su zdravstveno osigurani kao nezaposleni a nisu u evidenciji HZZa ostati bez istoga. Kako bi aplicirali za status Roditelja odgojitelja jedan od uvijeta je bio da osobe ne smiju biti aktivni u traženju posla, tj. da ne smiju biti u evidenciji HZZa.
     Udruga Hrvatska Mati je reagirala na tu vijest, te smo pismenim putem tražili pojašnjenje.
     Održan je sastanak na temu; Zdravstveno osiguranje korisnika statusa Roditelj odgojitelj.
     Na sastanku su bili prisutni; gospođa Marija Pećanac (Ministarstvo zdravstva), gospođe Nevenka Mirković i Dijana Vuksan (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje), te gospođa Ljiljana Dragić (Udruga Hrvatska Mati).
     Iako su korisnici statusa Roditelj odgojitelj nezaposleni na osnovu primanja drugog dohodka se izdvaja 7.5% (535.80 kn mjesečno) koje grad Zagreb uplaćuje za naše zdravstveno osiguranje (cca. 3 107.000 mjesečno od svih korisnika).
     Dobili smo odgovor da će nam se osnova po kojoj smo sada osigurani promjeniti ako odluka koja je donešena na sjednici Skupštine grada Zagreba 09.12.2021. bude primjenjena na korisnike, jer više grad neće uplaćivati taj dio, a i korisnici koji će ostati na 1000 kn primanja neće imati osiguranje kao do sada zato što će iznos biti smanjen. Što se tiče same reforme zdravstva potvrdili su da je ista planirana za treći kvartal ove godine.
    Ostavili smo prostora za sastanak u travnju kada ćemo točno znati što će biti sa korisnicima mjere Roditelj odgojitelj.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print